Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน  (Read 3052 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 95
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
คำยินยอมของผู้ค้ำประกัน

   ข้าพเจ้า………………………….ผู้ค้ำประกันตามสัญญาค้ำประกันฉบับลงวันที่……………..
ได้ทราบและยินยอมด้วยและถือว่าการรับสภาพหนี้ของ………………………..ผู้รับสภาพหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้นี้ผูกพันข้าพเจ้าทุกประการ ขอให้สัญญาว่าหากเจ้าหนี้ไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้แต่เพียงบางส่วนจาก…………………...ผู้รับสภาพหนี้ หรือจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันตามหนังสือค้ำประกันเลขที่…………………ลงวันที่……………….ข้าพเจ้าจะชำระหนี้ส่วนที่ค้างครบถ้วนในทันที
   ในกรณีที่เจ้าหนี้ผ่อนเวลาหรือยินยอมให้ผู้รับสภาพหนี้ปฏิบัติผิดแผกไป่จากเงื่อนไขในหนังสือรับสภาพหนี้ โดยจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบก็ตามให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในกรณีนั้นด้วย


                  (ลงชื่อ)……………………………..ผู้ค้ำประกัน
                      (……………………………………)
               
                  (ลงชื่อ)……………………………..พยาน
                      (……………………………………)

                  (ลงชื่อ)………………………………..พยาน
                      (……………………………………)

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะทำคำยินยอมนี้

                  (ลงชื่อ)……………………………..ผู้ค้ำประกัน
                      (……………………………………)
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน