Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม หนังสือข้อตกลงหย่า  (Read 3212 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 95
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
หนังสือข้อตกลงหย่า
                                                                                              เขียนที่……………………………………….
                                                                                    วันที่……….เดือน…………………..พ.ศ………….
          ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………ทั้งสองฝ่าย
ได้เป็นสามี-ภริยากันโดยถูกต้องตามกฎหมาย จดทะเบียนสมรส ณ……………………………………….
จังหวัด…………………………….เลขทะเบียนที่……………………….ลงวันที่………………………..
           บัดนี้ทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลบางประการไม่สามารถอยู่กินกันฉันท์สามีภรรยากันได้อีกต่อไป จึงขอทำ
หนังสือการหย่าขาดจากกันเป็นสามีภริยากัน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
          ข้อ 1. เรื่องบุตร (ชื่อบุตรพร้อมค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรให้ละเอียด)……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
           ข้อ 2. ค่าเลี้ยงดู (กรณีฝ่ายหญิงเรียกร้องค่าเลี้ยงดู)……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            ข้อ 3. เรื่องทรัพย์สิน…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
             ข้อ 4. เรื่องอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
             ข้าพเจ้าทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในข้อความที่บันทึกไว้ถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………..ฝ่ายชาย                  ลงชื่อ………………………………..ฝ่ายหญิง
         (                                                     )                                     (                                                   )

ลงชื่อ…………………………………….พยาน                  ลงชื่อ……………………………….พยาน
         (                                                        )                                  (                                                   )
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน