Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมแบบธรรมดา  (Read 5152 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
พินัยกรรมแบบธรรมดา

                     ทำที่.....................................................................
                  วันที่...................เดือน........................ พ.ศ. .....................

   ข้าพเจ้า...................................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขที่..................
ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................ตำบล................................................................
อำเภอ...................................................จังหวัด..............................................ขอทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้า
ถึงแก่ความตายแล้ว ให้บรรดาทรัพย์สินของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในอนาคตนั้นตกได้แก่..............................................................................................แต่ผู้เดียว


            ลงชื่อ..................................................................................ผู้ทำพินัยกรรม
                       (ลงพิมพ์นิ้วมือของ................... ...................................................)

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่า..................................................................................................ได้ทำพินัยกรรม
และพิมพ์นิ้วมือในพินัยกรรมต่อหน้าข้าพเจ้าทั้งสอง
            
               ลงชื่อ.....................................................พยาน
                        (.....................................................)

               ลงชื่อ.....................................................พยานและผู้เขียน
                        (.....................................................)
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน