Author Topic: ตัวอย่างแบบฟอร์ม พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ  (Read 5614 times)

adminadth

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 96
    • View Profile
    • รีวิวเกมส์
พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ
                     
ทำที่.................................................................
                  วันที.........................เดือน......................พ.ศ.................

   ข้าพเจ้า...............................................................................อายุ...................ปี อยู่บ้านเลขที่..............
ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................ตำบล/แขวง....................................................
อำเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................ขอทำพินัยกรรมไว้ว่าเมื่อข้าพเจ้าตายลงแล้ว
ให้แบ่งทรัพย์สินของข้าพเจ้าให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
(1)   ..........................................................................
(2)   ..........................................................................
(3)   ...........................................................................
(4)   ให้..................................................................เป็นผู้จัดการมรดกของข้าพเจ้า (ถ้ามี) เพื่อจัดการ
แบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้เป็นไปตามเจตนาของข้าพเจ้าทุกประการ
   พินัยกรรมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยลายมือชื่อของข้าพเจ้าเองทั้งฉบับ และได้ทำขึ้นในขณะที่มี
สติสัมปชัญญะบริบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

               ลงชื่อ...............................................................ผู้ทำพินัยกรรม
Marvel Future Fight
Marvel Future Fight
ข้อมูลเกมส์
ข้อมูลเกมส์
Daisukiyummy
วิธีทำและส่วนผสมทาร์ตผลไม้
วิธีทำและส่วนผสมพายลูกตาล
วิธีทำและส่วนผสมขนมปังไส้ไก่
เมนูวิธีทำและส่วนผสมปูเค็มต้มกะทิ (Salty crab Tgmkati)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมแกงมัสมั่นเนื้อวัว (Massaman beef curry)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมพะแนงไก่ (Curry Chicken)
เมนูวิธีทำและส่วนผสมผัดเผ็ดไก่ (Spicy Chicken)
เสื้อผ้าผู้หญิง
เครื่องสำอางค์
จุดตำหนิหลวงพ่อแดง
สอนขับรถ
ขายเปียโน
สอนดนตรี
สอนขับรถยนต์
สอนขับรถ ราคา
สอนขับรถ พร้อมใบขับขี่ ราคา
โรงเรียนสอนขับรถ อนุเสาวรีย์ชัย
เรียนขับรถ ราคาถูก
เรียนขับรถกระบะ
สอนขับรถเกียร์ธรรมดา ราคา
เรียนขับรถ
ล้างรถที่ไหนดี
กีต้าร์คลาสสิค
ขายกีต้าร์คลาสสิค
กีต้าร์คลาสสิค ราคา
ร้านขายเปียโน